แม่จ๋า

                  

บอกรักแม่ทุกๆวัน  ไม่ใช่เฉพาะในวันแม่เท่านั้น 
เราควรที่จะตอบแทนบุญคุณของแม่เพราะตลอดชีวิต 
เราก็ยังตอบแทนบุญคุณที่แม่มีให้เราเกิดมา  ทำให้เรา
มีความสุข ตลอดชีวิตก็ยังไม่หมด

คิดถึงแม่ขึ้นมา

น้ำตามันก็ไหล

อยากกลับไป

ซบลงที่ตรงตักแม่

ในอ้อมกอดรักจริง

ที่เที่ยงแท้

อ้อมกอด...แม่สุขเกินใคร...             ภูษิตาเนิร์สซิ่งโฮม พร้อมแล้ว สำหรับ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น เราไม่ได้เพียงแค่ดูแลเท่านั้น แต่เราใส่ใจ
ทุกรายละเอียด เพื่อสร้างสรรค์ ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของ ผู้สูงอายุในบ้านทุกคนให้มีความสุข และอยู่นานๆ

 

 

  พันธกิจของเราคือ  เรามีหัวใจบริการ เป็นแรงบันดาลใจ ซึ่งหล่อหลอมจิตวิญญาณของพวกเรา ทุกน ให้มีความรักในเรื่องการดูแล เอาใจใส่ ตลอดเวลา ด้วยแนวคิด
            
"ดูแลห่วงใย ใส่ใจดุจญาติมิตร"

 

หากต้องการคำแนะนำในการดูแลคนที่คุณรักเองที่บ้าน ก็สามารถขอคำปรึกษาได้นะคะ

 

กลับหน้า แรก