อบถามเส้นทาง

                  

             ภูษิตาเนิร์สซิ่งโฮม พร้อมแล้ว สำหรับ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น เราไม่ได้เพียงแค่ดูแลเท่านั้น แต่เราใส่ใจ
ทุกรายละเอียด เพื่อสร้างสรรค์ ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของ ผู้สูงอายุในบ้านทุกคนให้มีความสุข และอยู่นานๆ

 

 

  พันธกิจของเราคือ  เรามีหัวใจบริการ เป็นแรงบันดาลใจ ซึ่งหล่อหลอมจิตวิญญาณของพวกเรา ทุกน ให้มีความรักในเรื่องการดูแล เอาใจใส่ ตลอดเวลา ด้วยแนวคิด
            
"ดูแลห่วงใย ใส่ใจดุจญาติมิตร"

 

หากต้องการคำแนะนำในการดูแลคนที่คุณรักเองที่บ้าน ก็สามารถขอคำปรึกษาได้นะคะ

 

กลับหน้า แรก